Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum


30-690 Kraków, ul.Badurskiego 19
tel.: +48 (12) 658 11 58Kadra
Kierownik SWFiS UJ CM
dr Dorota Palik
dorota.1.palik@uj.edu.pl

Zastępcy Kierownika SWFiS UJ CM

Sekretariat Pracownicy
  • mgr Łukasz Bylica
  • mgr Jolanta Filip
  • mgr Urszula Jabłońska
  • mgr Zbigniew Janik
  • mgr Michał Jarosz
  • mgr Joanna Jasieńska
  • mgr Czesław Klim
  • mgr Anna Robakowska
  • mgr Henryk Zdebski
Redakcja strony WWW