Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum


30-690 Kraków, ul.Badurskiego 19
tel.: +48 (12) 658 11 58PIĄTY TURNIEJ
KOSZYKOWKI ULICZNEJ - MEDICEAL STREETBALL 2016
 
Redakcja strony WWW