Lewa kolumna

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum prosimy o załatwianie spraw studenckich wyłącznie w formie elektronicznej
(sekretariat.swfis@cm-uj.krakow.pl).