Wynajem obiektów

Opłaty za korzystanie z kompleksu sportowo-rekreacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum wKrakowie przy ul. Badurskiego.

Dla studentów UJ CM i UJ oraz mieszkańców ZDS:

  • korzystanie z kompleksu sportowo rekreacyjnego -bezpłatnie

Dla pracowników UJ CM i UJ:

  • Boisko wielofunkcyjne –40 zł/h
  • Boisko do siatkówki plażowej –40 zł/h
  • Kort tenisowy –40 zł/h

Dla osób niebędących studentami UJ CM i UJ, mieszkańcami ZDS oraz pracownikami UJ CM i UJ:

  • Boisko wielofunkcyjne –70 zł/h
  • Boisko do siatkówki plażowej –50 zł/h
  • Kort tenisowy –60 zł/h

Kaucja zwrotna za wydanie klucza do bramki –50 zł
Kaucja zwrotna za wydanie klucza do szafki w szatni –10 zł

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury na firmę za korzystanie z kompleksu sportowo-rekreacyjnego CM są zobligowane do poinformowania o tym fakcie pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy dokonywaniu rezerwacji. Podstawą wystawienia faktury będzie wpłata wymaganej kwoty na rachunek bankowy nr 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507, tytułem Korzystanie z kompleksu sportowo –rekreacyjnego UJ CM. Dowód wpłaty oraz dane do wystawienia faktury należy dostarczyć do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM najpóźniej w dniu korzystania z kompleksu.