Kadra

Kierownik SWFiS UJ CM
dr Dorota Palik
dorota.1.palik@uj.edu.pl

Zastępca Kierownika SWFiS UJ CM ds. sportu
mgr Przemysław Bartyzel
przemyslaw.bartyzel@uj.edu.pl

Zastępca Kierownika SWFiS UJ CM ds. dydaktyki
mgr Elżbieta Czulak
elzbieta.czulak@uj.edu.pl

Kontakt telefoniczny z kierownictwem Studium poprzez numer: 12 658 11 58

Sekretariat
mgr Wioletta Gądek
sekretariat.swfis@cm-uj.krakow.pl

 

Pracownicy

  • mgr Łukasz Bylica
  • mgr Jolanta Filip
  • mgr Michał Flaszowski
  • mgr Urszula Jabłońska
  • mgr Zbigniew Janik
  • mgr Michał Jarosz
  • mgr Joanna Jasieńska
  • mgr Czesław Klim
  • mgr Anna Robakowska
  • mgr Henryk Zdebski

Dyżury pracowników

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM

kontakt z kierownictwem i kadrą SWFiS UJ CM po uzgodnieniu z sekretariatem

Wielkość fontu
Kontrast