Kadra

UWAGA!!!!

Od dnia 01.07.2020r. wszystkie dyżury pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odbywać się będą w formie online poprzez pocztę uniwersytecką.

Studenci mogą zadawać pytania korzystając z adresów mailowych pracowników Studium.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do korzystania z tej formy kontaktu.

Przypominamy, że praca Sekretariatu również w większości odbywa się poprzez kontakt telefoniczny: 12 658 11 58  oraz mailowy:  sekretariat.swfis@cm-uj.krakow.pl

Kierownik SWFiS UJ CM
dr Dorota Palik
dorota.1.palik@uj.edu.pl

Zastępca Kierownika SWFiS UJ CM ds. sportu
mgr Przemysław Bartyzel
przemyslaw.bartyzel@uj.edu.pl

Zastępca Kierownika SWFiS UJ CM ds. dydaktyki
mgr Elżbieta Czulak
elzbieta.czulak@uj.edu.pl

Kontakt telefoniczny z kierownictwem Studium poprzez numer: 12 658 11 58

Sekretariat
mgr Wioletta Gądek
sekretariat.swfis@cm-uj.krakow.pl

 

Pracownicy

 • mgr Łukasz Bylica
 • mgr Maciej Dietl
 • mgr Jolanta Filip
 • mgr Urszula Jabłońska
 • mgr Iwona Janas
 • mgr Zbigniew Janik
 • mgr Joanna Jasieńska
 • mgr Czesław Klim
 • mgr Przemysław Ostrowski
 • mgr Anna Robakowska
 • mgr Henryk Zdebski

 

DYŻURY

Dyżury pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM w okresie od 1.07. 2020 do 30.09.2020

odbywają się  w formie online poprzez pocztę uniwersytecką.

Uwaga! Dyżurów nie ma w czasie urlopu.

 

Kierownik SWFiS      

dr Dorota Palik   dorota.1.palik@uj.edu.pl                     

 

Z-ca Kierownika SWFiS ds. dydaktyki  

mgr Elżbieta Czulak elzbieta.czulak@uj.edu.pl

 

Dzień

09.00 – 10.30

10.00 – 12.00

12.00 – 14.00

Poniedziałek

mgr Iwona Janas

iwona.janas@uj.edu.pl

 

mgr Maciej Dietl

maciej.dietl@uj.edu.pl

 

mgr Urszula Jabłońska

urszulka.jablonska@uj.edu.pl

 

Wtorek

 

 

mgr Joanna Jasieńska

joanna.jasienska@uj.edu.pl

mgr Anna Robakowska

anna.robakowska@uj.edu.pl

Środa

 

mgr Przemysław Bartyzel

przemyslaw.bartyzel@uj.edu.pl

 

 

 

Czwartek

mgr Czesław Klim

czeslaw.klim@uj.edu.pl

mgr Jolanta Filip

jola.filip@uj.edu.pl

mgr Przemysław Ostrowski

przemyslaw.ostrowski@uj.edu.pl

Piątek

 

mgr Henryk Zdebski

henryk.zdebski@uj.edu.pl

mgr Łukasz Bylica

lukasz.bylica@uj.edu.pl

 

Kontakt z kierownictwem i  SWFiS UJ CM po uzgodnieniu z sekretariatem

Wielkość fontu
Kontrast