Kadra

 Dyżury pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odbywają się w siedzibie Studium przy ul. Badurskiego 19,  jak również w formie online poprzez pocztę uniwersytecką.

Studenci mogą zadawać pytania korzystając z adresów mailowych pracowników Studium.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do korzystania z tej formy kontaktu.

Przypominamy, że praca Sekretariatu również w większości odbywa się poprzez kontakt telefoniczny: 12 658 11 58  oraz mailowy:  sekretariat.swfis@cm-uj.krakow.pl

Kierownik SWFiS UJ CM
dr Dorota Palik
dorota.1.palik@uj.edu.pl

Zastępca Kierownika SWFiS UJ CM ds. sportu
mgr Przemysław Bartyzel
przemyslaw.bartyzel@uj.edu.pl

Zastępca Kierownika SWFiS UJ CM ds. dydaktyki
mgr Elżbieta Czulak
elzbieta.czulak@uj.edu.pl

Kontakt telefoniczny z kierownictwem Studium poprzez numer: 12 658 11 58

Sekretariat
mgr Wioletta Gądek
sekretariat.swfis@cm-uj.krakow.pl

 

Pracownicy


 

DYŻURY

Dyżury pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM

odbywają się stacjonarnie a także w formie online poprzez pocztę uniwersytecką.

II semestr 2020/2021

 

 

Kierownik SWFiS      

dr Dorota Palik   dorota.1.palik@uj.edu.pl                     

Wtorek        godz. 10.45 – 12.00

 Czwartek   godz. 11.00 – 12.30

 

Z-ca Kierownika SWFiS ds. dydaktyki  

mgr Elżbieta Czulak elzbieta.czulak@uj.edu.pl

 Środa         godz. 12.30 – 14.00

Czwartek   godz. 12.30 – 13.00

 

Zastępca Kierownika SWFiS  ds. sportu 

Mgr Przemysław Bartyzel  przemyslaw.bartyzel@uj.edu.pl

 

 Poniedziałek  godz. 10.30 – 12.00

 Środa               godz. 12.30 – 14.00

  

Dzień tygodnia

Imię i nazwisko dyżurującego

Godziny dyżuru

 

 

Poniedziałek

 

mgr Urszula Jabłońska

12.15 – 13.45

mgr Przemysław Ostrowski

12.30 – 14.00

 

Wtorek

 

mgr Karolina Bednarz

13.00 – 13.45

 

mgr  Henryk Zdebski

14.00 – 15.30

 

Środa

mgr Maciej Dietl

09.30 – 11.00

mgr Iwona Janas

14.30 – 16.00

 

 

Czwartek

mgr Anna Robakowska

09.30 – 11.00

mgr Zbigniew Janik

12.30 – 13.15

 

 

Piątek

mgr Łukasz Bylica

10.45 – 12.15

mgr  Joanna Jasieńska

11.30 – 13.00

mgr Jolanta Filip

14.00 – 15.30

 

Kontakt z kierownictwem i  SWFiS UJ CM po uzgodnieniu z sekretariatem

Wielkość fontu
Kontrast